c
STAPPENPLAN

Wat moet u regelen na een overlijden?

In het overzicht vindt u de meeste zaken die geregeld moeten worden na een overlijden

WAT TE DOEN BIJ

Overlijden

In het onderstaande overzicht vindt u de meeste zaken die geregeld moeten worden nadat iemand is overleden. Hiermee krijgt u een indruk van wat er op de erfgenamen afkomt en welke wettelijke termijnen in de gaten gehouden moeten worden. Zo moet een auto bijvoorbeeld binnen 5 weken worden overgeschreven.

De punten worden door een executeur uitgevoerd als de erflater deze in zijn testament heeft aangewezen. Dit kan een familielid zijn maar ook een externe onafhankelijke partij. Als een familielid hulp nodig heeft of onafhankelijkheid naar de familieleden wil waarborgen, kan hij ook een externe partij inschakelen. Als er geen executeur of testament is dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. De ervaring leert dat het samen afwikkeling veelal tot leidt . Het kan dan raadzaam zijn om dan iemand, bijvoorbeeld een register executeur, een volmacht te geven om de lopende zaken te regelen. De notaris legt in een verklaring van erfrecht dan vast wie als boedelgevolmachtigde optreedt. Nog beter is natuurlijk om hier bij leven over na te denken en al een executeur in uw testament op te nemen. U wilt tenslotte niet dat u als u er niet meer bent u familieleden ruzie krijgen over de afhandeling.

 

Op korte termijn

 1. Melding overlijden bij de bank

Na melding blokkeert de bank de rekeningen die op naam staan van de overledene.

 2. Aangifte van overlijden bij de juiste gemeente

U moet aangifte doen in de gemeente van overlijden. Eventueel kan de begrafenisondernemer dat voor u doen. Van de gemeente ontvangt u dan de Akte van Overlijden. De gemeente legt dit vast in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De gemeente geeft het overlijden ook door aan andere overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst.

 3. Verklaring van erfrecht opvragen

Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris. Die legt in de verklaring vast wie de gevol­machtigde is. U kunt dit doen al dan niet met een boedelvolmacht

 4. Is er een testament?

Zoek uit of er een testament is. Maak daarvoor een afspraak met een notaris. U kunt zelf schriftelijk informeren bij het Centraal Testamentenregister of er een testament is.

 5. Informeer de verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekker en pensioenuitvoerder

Na een overlijden moeten allerlei instanties op de hoogte worden gesteld om een contracten te beëindigen of aan te passen. De tenaamstelling van bankrekeningen moet worden aangepast als rekeningen hetzelfde blijven. Bij sommige organisaties gaat dit vanzelf, bij andere moet u zelf actie nemen.

 6. Is er een auto?

Binnen 5 weken moet u het kentekenbewijs overschrijven. Ook als u partner bent van de overledene. Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf zodat u een vrijwaringsbewijs krijgt.

Tip!

Bewaar de rekening van de uitvaart. Deze is misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de aangifte erfbelasting.

Alle (mogelijke) erfgenamen mogen geen financieel waardevolle spullen uit het huis van de overledene meenemen of bepaalde betalingen doen van een bankrekening. Daarmee bestaat de kans dat de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaarden. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, zouden zij met hun eigen privé vermogen kunnen worden aangesproken.  Liggen er waardevolle spullen in huis? Overleg dan wie de spullen in veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.

Op langere termijn (< 6 maanden)

7.  Zet abonnementen stop

Op de bankafschriften ziet u welke abonnementen voor verenigingen en clubs iemand had. Bekijk naast de bankafschriften ook de creditcard(s).

8.  Rijbewijs en paspoort

Het rijbewijs en paspoort moet bij de gemeente worden ingeleverd.

9.  Bankzaken

Had de overledene beleggingen? Vraag bij de bank wat de waarde was op het moment 16 van overlijden. Dit is de waarde die u aangeeft bij de erfbelasting. Het is verstandig met de erfgenamen te overleggen over een goed moment om de beleggingen te verkopen. Dit kan uiteraard op een later moment. Zijn er automatische incassi die stopgezet moeten worden?

10. Inlichten van werkgever en uitkeringsinstanties

Wanneer uw dierbare komt te overlijden wanneer hij of zij nog in dienst is bij een baas, is deze natuurlijk direct op de hoogte. Wanneer hij of zij echter gepensioneerd is dan moet de uitkeringsinstantie nog op de hoogte worden gebracht en moet het pensioen worden opgezegd. Hiervoor hoeft enkel een akte van overlijden per post te worden opgestuurd, aangevuld met een schriftelijke toelichting.

11.  Eigen woning/huurhuis

Als er een eigen woning is, is er wellicht nog een hypotheek en/of een een overlijdensrisicoverzekering. Na het overlijden keert de verzekeraar een bedrag uit om de hypotheek (voor een deel) af te lossen. Zo kunnen de nabestaanden hierdoor in het huis blijven wonen. Hiervoor neemt u contact op met u hypotheekverstrekker. Ook bestaat er in veel situaties de mogelijkheid om kosteloos de hypotheek af te lossen of om te zetten.  Had u samen met uw overleden partner een huurwoning? Controleer dan of het huur­ contract (ook) op uw naam staat en laat het contract zo nodig aanpassen. Zeg de huur zo snel mogelijk op. De huurkosten en de servicekosten kunnen oplopen. Vraag bij de verhuurder wat er moet gebeuren en wat de opzegtermijn is. Heeft u nog niet besloten of en hoe u de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom u de woning ontruimt en wat u tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkomt u dat u de erfenis per ongeluk zuiver aanvaard.

12. Sociale media

Check de aanwezigheid van profielen op sociale media zoals Facebook. Social mediawebsites bieden de mogelijkheid het profiel om te zetten naar een ‘in memoriam’ pagina. Om Twitter, LinkedIn en Instagram te laten verwijderen of aanpassen heeft u de overlijdensakte nodig.

13. Aangifte erfbelasting

Binnen 8 maanden na overlijden moet u een aangifte erfbelasting bij de belastingdienst doen. Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn namelijk aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later met de andere erfgenamen. Voor een goede aangifte erfbelasting is een goede boedelbeschrijving van bezittingen en schulden nodig.

14. Overzicht inkomsten en uitgaven

Bij overlijden van een partner verandert er vaak veel waardoor het goed kan zijn om een nieuw overzicht van inkomsten en uitgaven te maken zodat u weet waar u aan toe bent.

?

Bedrijfsgegevens

REB Advies

A der Kinderenlaan 19
5212 AB Den Bosch

KvK: 80159001

BTW nr: NL002766409B61

+ 31 6 184 584 44
info@rebadvies.nl