c
Hoe werk ik?

Stappenplan

Ik doorloop een vast stappenplan.

1. Testament

Is er een testament en wie zijn als erfgenamen aangewezen? Als er geen testament is, is het wettelijke erfrecht van toepassing.

2. Erfgenamen

U als erfgenaam heeft de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair of verwerpen. De register-executeur kan u helpen om de juiste keuze te maken.

j

3. Volmacht of executeur

Wikkelt u als erfgenaam of executeur de nalatenschap zelf af, of geeft u het uit handen?

4. Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht kunt u bij de notaris opvragen. Deze is bijvoorbeeld soms nodig om bankzaken te regelen.

5. Boedelbeschrijving

In een boedelbeschrijving worden alle bezittingen en schulden geïnventariseerd. Dit is onder andere belangrijk in de keuze om wel of niet de nalatenschap te aanvaarden. De RegisterExecteur kan deze voor u opstellen en zorgen voor taxaties.

6. Financiën regelen

Hoe zit het met verzekeringen en abonnementen? Is de administratie op orde? Zijn alle schulden betaald? Moet de woning en inboedel worden verkocht? Dit zijn allemaal zaken die u moet regelen. Een RegisterExecuteur kan u hierbij helpen.

7. Aangifte erfbelasting

In beginsel moet u binnen 6 maanden na het overlijden een aangifte erfbelasting bij de belastingdienst indienen. Een RegisterExecuteur kan dit voor u doen en kan ook alvast uitrekenen wat u aan erfbelasting moet betalen.

8. Verdeling

Als alle vorige stappen zijn gedaan, dan kunt u de erfenis verdelen.

Zelf de afwikkeling regelen?

Doe de test

Wilt u weten of u in staat bent om de afwikkeling zelf te regelen? Doe de test.

?

Bedrijfsgegevens

REB Advies

A der Kinderenlaan 19
5212 AB Den Bosch

KvK: 80159001

BTW nr: NL002766409B61

+ 31 6 184 584 44
info@rebadvies.nl