c
meer ruimte voor afscheid door goede voorbereiding

Voorbereiding nalatenschap

Voorbereiden is meer dan een testament maken

WAT DOE IK?

Voorbereiden van nalatenschap

Als u komt te overlijden, komt er enorm veel op uw nabestaanden af. Allereerst is daar natuurlijk het verdriet om het verlies en de verwerking daarvan. Vervolgens moeten uw familieleden allerlei zaken regelen, te beginnen met uw uitvaart. U doet uw nabestaanden een bijzonder groot plezier door te zorgen dat uw financiële én praktische zaken vooraf goed geregeld zijn. Daarbij is bijvoorbeeld belangrijk dat uw nabestaanden toegang tot uw administratie hebben nadat u bent overleden.

Hieronder kunt u lezen over welke zaken u voor uw overlijden al kunt nadenken of kunt regelen. Een register executeur kan u bij alle zaken bijstaan en van adequaat advies voorzien zodat u samen met uw naasten een voor u juiste keuze kan maken. Zonodig schakel ik een netwerk van betrouwbare specialisten in (denk aan notaris, advocaat) om zaken juridisch vast te leggen. Zo kan ik u op alle terreinen ontzorgen en heeft u alles in één hand. Alle afspraken die u maakt worden in uw eigen digitaal nalatenschapsdossier vastgelegd waar alleen u bij kunt. In dit dossier komt alles wat in de toekomst voor de afwikkeling van uw nalatenschap van belang is. Op die manier heeft u een compleet overzicht van alle zaken die u vastlegt.

 

Over welke zaken kunt u al nadenken?

Juridisch
Komt de nalatenschap (nog steeds) bij de juiste personen terecht? Wordt mijn partner goed verzorgd achtergelaten? Is er een testament en zo ja voldoet dit nog of moet het herzien worden? Als er geen testament is, is het dan verstandig om dit op te stellen?
Fiscaal

Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting? Is hier nog een besparing mogelijk? Is de rente over de papieren schenking jaarlijks betaald en heeft u de schenking notarieel vastgelegd?

Zakelijke aspecten
Wordt uw uitvaart goed geregeld? Gebeurt dit zoals u dit wenst?
Praktische zaken

Wie regelt de zaken na uw overlijden? Helaas komt het veelvuldig voor dat bij een afwikkeling van een nalatenschap binnen de familie conflicten voorkomen. Als u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst, dan kunt u iemand tot executeur benoemen. Als RegisterExecuteur kan ik u hierbij van dienst zijn.

?

Bedrijfsgegevens

REB Advies

A der Kinderenlaan 19
5212 AB Den Bosch

KvK: 80159001

BTW nr: NL002766409B61

+ 31 6 184 584 44
info@rebadvies.nl