c
neutrale hulp bij beheer en afwikkeling nalatenschap

Vervanging executeur

Voorbereiden, beheren en afwikkelen van een erfenis.

WAT DOE IK?

Vervanging van executeur

In uw testament kunt u iemand aanwijzen als executeur. Deze persoon gaat uw nalatenschap beheren en afwikkelen. Soms kan of wil de door u aangewezen executeur om wat voor een reden ook deze taak niet meer uitoefenen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat op moment van overlijden de familieverhoudingen dusdanig verstoord zijn dat dit een goede afwikkeling van de erfenis in de weg staat. Ook kan het zijn dat de familie vindt dat de executeur onvoldoende informatie geeft. Zijn er goede redenen om te twijfelen aan het functioneren van de executeur, dan kunt u als erfgenaam proberen om de executeur te ontslaan. Dit kan alleen als u dit in een testament opgenomen heeft.

Verzoek ontslag executeur

Als u de executeur wilt vervangen, dan kunt u een verzoekschrift tot ontslag indienen bij de kantonrechter. In dit verzoek tot ontslag vraagt u de kantonrechter om de executeur te ontslaan en tegelijkertijd een andere executeur te benoemen. Daarbij voegt u een verklaring toe dat die potentiële executeur bereid is om de executeurstaak wel uit te voeren. Belanghebbenden zijn overigens niet verplicht om een vervangingsverzoek te doen.

De kantonrechter kan alleen een nieuwe executeur aanwijzen als de erflater deze optie in zijn/haar testament heeft opgenomen. Als dit niet het geval is, moeten de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen.

Hoe voorkom ik de gang naar de kantonrechter?

Om bij overlijden alle opties open te laten, kunt u vooraf in uw testament het volgende overwegen op te nemen:

  • U kunt een executeur de bevoegdheid geven om zichzelf te laten vervangen (subrogatie).
  • U kunt een executeur de bevoegdheid geven om een executeur toe te voegen. Die aanvullende executeur blijft dan over als de eerste executeur wegvalt (assumptie).
  • U kunt meerdere (reserve) executeurs benoemen. Hiermee kunt u voorkomen dat er niet meteen geen executeur meer is als één executeur uitvalt.

Wat als er geen executeur is aangewezen?

Als er geen executeur (meer) is, kunnen de erfgenamen iemand aanwijzen die de erfenis kan afhandelen. Dat is dan niet een executeur, maar een boedelgevolmachtigde. De boedelgevolmachtigde is iemand die is aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze kan bijvoorbeeld delen van de nalatenschap verkopen maar ook de aangifte erfbelasting voor u indienen. De erfgenamen geven deze persoon een boedelvolmacht waarin staat wat hij wel niet mag.

Hulp nodig?

Bent u op zoek naar een boedelgevolmachtigde? Vindt u als erfgenaam dat uw executeur zijn werk niet goed doet of uw belangen niet goed behartigt? Bel gerust op + 31 6 184 584 44 om een afspraak te maken.

 

?

Bedrijfsgegevens

REB Advies

A der Kinderenlaan 19
5212 AB Den Bosch

KvK: 80159001

BTW nr: NL002766409B61

+ 31 6 184 584 44
info@rebadvies.nl