c
beantwoord op een plek

Veelgestelde vragen

Over nalatenschap, overlijden en execeteurstaken.

Hoe weet ik of er een testament is?

Als er een testament is, dan is deze ingeschreven in het Centraal Testamentenregister in Den Haag (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag). U kunt aan hun een schriftelijk verzoek doen om erachter te komen of er een testament aanwezig is.

Wie kan dit doen?
Alleen die personen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de erfenis. Als bijlage moet een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister worden meegestuurd. Het Centraal Testamentenregister geeft aan welke notaris het laatste testament van de overledene heeft opmaakt. Het testament inzien moet altijd via de notaris.

Kan ik van het testament afwijken?

In principe kunt u in onderling overleg afwijken van het testament. Dit kan echter gevolgen hebben voor de erfbelasting. Het is derhalve verstandig om voordat u afwijkt naar de consequenties hiervan te laten kijken.

Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Officieel niet. Een verklaring van erfrecht laat aan anderen zien wie de zaken van de overledene rechtsgeldig kan/kunnen afhandelen. Daarom vragen officiële instanties er vaak naar. Alleen als er een heel klein saldo is, is de bank soms bereid zonder verklaring van erfrecht de bankzaken af te handelen.

Regelt u zelf liever niet het hele traject bij een notaris, dan kan ik dit uit handen nemen.

Is het aanwijzen van een executeur verplicht?

U bent niet verplicht om een executeur in uw testament aan te wijzen of bij de afhandeling van de erfenis te betrekken als er geen testament is. In de volgende situaties is het echter wel verstandig:

  • U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer).
  • Uw erfgenamen zijn minderjarig.
  • U heeft veel erfgenamen, bezittingen en vermogen.
  • U heeft veel legaten in uw testament opgenomen (spullen of geld voor bepaalde personen of een goed doel).

De executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:

  • Uw nalatenschap afhandelen (bijvoorbeeld: opzeggen huur, betalen van schulden, afgeven van legaten).
  • Goed onderkomen voor uw huisdieren regelen.
  • Aangifte erfbelasting indienen.

Als er wel een executeur in het testament is aangewezen maar die wenst hulp, dan kunt u een RegisterExecuteur als boedelgevolmachtigde inschakelen. In de volmacht kunt u exact omschrijven wat hij/zij mag doen. Ik sta u hierin graag bij. 

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

Dat ligt aan het bedrag dat u ontvangt en welke relatie u had met de overledene. Deze factoren bepalen ook of u vrijstelling van erfbelasting verkrijgt en zo ja hoe hoog die is. Des te dichter de overledene in de bloedlijn staat des te minder erfbelasting u betaalt.

Een goede rekenhulp vindt u op www.belastingdienst.nl/reken/erfbelasting/

Als hoofdregel kunt u aannemen: het tarief loopt op naar mate u meer verkrijgt. Echtgenoot en (klein)kinderen betalen vanaf 10%, overige erfgenamen vanaf 30%.

Ik heb niet meer lang te leven. Kan ik de erfbelasting voor mijn kinderen verlagen?

U kunt het vermogen al deels schenken. U kunt hierbij gebruik maken van vrijstellingen. Let daarbij wel op dat alle schenkingen die u doet binnen 180 dagen voor uw overlijden volgens de fiscus tot uw erfenis horen. Dat betekent dat u hierover alsnog erfbelasting betaalt.

Welke waarde gebruik ik voor de inboedel?

Een veel gemaakte fout is dat nabestaanden de inboedel aangeven tegen de verzekerde waarde. Dat kan leiden tot een te hoge aanslag, want de verzekering dekt het bedrag dat nodig is om de inboedel opnieuw aan te schaffen. Bij de erfbelasting hoeft u alleen de economische waarde van de inboedel aan te geven: het bedrag dat de hoogste bieder ervoor geeft. Dat is vaak niet zoveel, tenzij het gaat om een bijzonder stuk kunst, antiek of dure sieraden.

Welke waarde voor de woning geef ik aan?

Bij woningen geldt de waarde die vermeld staat in de WOZ-beschikking in het jaar ván of ná het overlijden. U mag zelf kiezen welke van de 2: natuurlijk kiest u voor de laagste.

Wat als meer schulden dan bezittingen zijn?

Als er meer schulden dan bezittingen zijn, is het verstandig om de erfenis te verwerpen. U kunt ook beneficiair aanvaarden. Bij deze situatie worden de schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis. De erfgenamen ontvangen dan alleen wat resteert na betaling van de schulden. Mochten de schulden hoger zijn dan de opbrengst van de erfenis, dan hoeven de erfgenamen het restant van de schulden niet zelf te betalen. Verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis doet u door een verklaring bij de rechtbank in te dienen. 

Let op: u kunt ook indirect aanvaarden door bijvoorbeeld de boedel te verzorgen of spullen mee te nemen. In deze situatie draait u voor de schulden op.

Hoe lang duurt de afwikkeling van de erfenis?

Gemiddeld duurt een afwikkeling ruim een jaar. Dit komt onder andere door de aangifte erfbelasting die u moet doen. In veel gevallen kan er wel al eerder worden uitgekeerd.

Moeten mijn kinderen meteen erfbelasting betalen als ik overlijd?

Direct na een overlijden moet over een erfenis erfbelasting worden betaald. De kinderen krijgen dus een aanslag over hun kindsdeel, zonder dat zij het geld al uitgekeerd krijgen. Daarom wordt de erfbelasting betaald door de langstlevende, zodat de kinderen bij het eerste overlijden niet in de problemen komen.

Kan mijn zoon of dochter het kindsdeel opeisen?

Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen kinderen hun kindsdeel opeisen, dan komt ook pas de nalatenschap vrij. Wilt u het anders regelen? Dan heeft u een testament of vaststellingsovereenkomst nodig.

Hoe is de verdeling over de (stief)kinderen?

Als een ouder hertrouwd is en beiden kinderen hebben uit een vorige relatie, dan kunt u in een testament opnemen dat de kinderen elk een even groot percentage erven.

Als bijvoorbeeld de vader is overleden, dan kan de stiefmoeder echter besluiten om een nieuw testament op te stellen, waarin ze haar eigen kinderen tot enige erfgenaam benoemt.

Om dit te voorkomen kan de vader in zijn testament vastleggen dat de kinderen van zijn partner na zijn overlijden een zogeheten voorwaardelijke making krijgen: de stiefkinderen van vader kunnen dan alleen aanspraak maken op de erfenis als de andere broers of zussen voor een gelijk deel als de kinderen van de stiefmoeder meedoen in de nalatenschap van de stiefmoeder.

?

Bedrijfsgegevens

REB Advies

A der Kinderenlaan 19
5212 AB Den Bosch

KvK: 80159001

BTW nr: NL002766409B61

+ 31 6 184 584 44
info@rebadvies.nl