c
snel weten waar je aan toe bent

Afwikkeling nalatenschap

Schulden afwikkelen en bezittingen over de juiste erfgenamen verdelen.

WAAR KRIJGT U MEE TE MAKEN?

Afwikkeling van nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare wordt de erfenis afgewikkeld. Dit betekent dat er een overzicht gemaakt moet worden van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). Het afwikkelen van een nalatenschap is een complex en langdurig proces waarbij veel komt kijken. Het kan al gauw meer dan een jaar duren voordat de nalatenschap is afgewikkeld.
Vaak is het namelijk een ingewikkeld juridisch proces waarbij veel regelwerk komt kijken. Zo moeten de erfgenamen het overal over eens zijn en moeten alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht. Ook moeten aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting worden gedaan. Pas wanneer alle rekeningen zijn betaald, de belastingen zijn afgedragen en de spullen zijn verdeeld, wordt het overgebleven geld uitbetaald. In dit overzicht kunt u zien waar u na een overlijden allemaal mee te maken krijgt.

Onenigheid

Bij het verdelen van spullen en geld ontstaat soms onenigheid. Zeker wanneer er geen testament is waarin alles duidelijk wordt verdeeld. Wanneer erfgenamen ergens ruzie over hebben, kost het afwikkelen van de erfenis nog meer tijd. Dan kan het zelfs een aantal jaren duren voordat het helemaal rond is.

Om conflicten te voorkomen, kan het een idee zijn dat iedere erfgenaam een lijst met spullen opstelt. De spullen die je het liefst wil hebben, zet je bovenaan. Zo zie je snel wie wat graag wil hebben en kun je dit bijvoorbeeld via een erfgenamen veiling verdelen. Ook kan het helpen bij het bepalen van wat iets waar. Het bedrag van de spullen die iemand wil moet namelijk uiteindelijk afgetrokken worden van het bedrag dat iemand erft. Op deze manier voorkom je een oneerlijke verdeling van de totale nalatenschap.

Ingewikkelde erfenissen

De afwikkeling kan ook langer duren doordat de erfenis ingewikkeld is. Bijvoorbeeld wanneer de overledene huizen of bankrekeningen in het buitenland heeft. Dan krijg je te maken met erfregels van andere landen. Voor nalatenschappen buiten de EU is het verstandig om een notaris in te schakelen die gespecialiseerd is in dat land.

Er zijn ook andere omstandigheden die een erfenis ingewikkeld maken. Zo kan het gebeuren dat erfgenamen niet reageren. In dat geval is de gang naar de rechter de enige manier. Wanneer erfgenamen onvindbaar zijn, wijst de rechter iemand aan die namens deze persoon handelt. Als een erfgenaam na een bepaalde tijd nog steeds niet is gevonden, wordt zijn of haar deel verdeeld over de andere erfgenamen.

Verder kan ook een niet-erkend kind voor een ingewikkelde situatie zorgen. Eerst moet er een DNA-test worden gedaan. Als de overledene de biologische ouder blijkt te zijn, kan het kind een kindsdeel opeisen. Als de verdeling van de bezittingen al is afgerond, moet dit opnieuw gebeuren.

Uitbetaling

Zodra alle bezittingen zijn verdeeld en eventuele huizen zijn verkocht, moet er aangifte bij de Belastingdienst worden gedaan. Over de nalatenschap dient in de meeste gevallen belasting te worden betaald. Daarnaast moeten alle rekeningen betaald worden, bijvoorbeeld voor de notaris, de executeur. Het geld dat overblijft, wordt vervolgens uitbetaald aan de erfgenamen.

De aangewezen executeur binnen de familie moet de erfenis zelf afhandelen maar kan deze ook onderbrengen bij een onafhankelijke executeur. Zelfs als er in een testament een executeur in de vorm van een familielid is aangewezen kan deze een externe partij inschakelen. De Register Executeur neemt voor u alles uit handen zoals u dat heeft bedoeld. Zo heeft u alles in één hand. Hij kan voor u de juridische, fiscale maar ook praktische zaken afhandelen. Ook kunt u deze inschakelen als u bepaalde zaken niet op u kunt of wilt nemen omdat u de kennis niet heeft of onvoldoende tijd.
Grofweg voert een register executeur de volgende stappen uit:

  • Het regelen van een verklaring van erfrecht bij de notaris.
  • Boedelbeschrijving
  • Verkoop van bezittingen en afhandelen van schulden
  • De verdeling van de nalatenschap.
  • Het doen van de aangifte inkomsten- en erfbelasting.

Nadere informatie van welke zaken hieronder vallen vindt u in de checklist.

Heeft u vragen? Bel gerust naar +31 6 184 584 44 of vul het contactformulier in. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld.

 

?

Bedrijfsgegevens

REB Advies

A der Kinderenlaan 19
5212 AB Den Bosch

KvK: 80159001

BTW nr: NL002766409B61

+ 31 6 184 584 44
info@rebadvies.nl