c
Jeroen (31) en Michou (28), net getrouwd, gingen op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Ze werden daar allebei doodziek. Zo erg dat ze beiden overleden.. Michou 23 minuten eerder dan Jeroen. De wet bepaalt in zo’n situatie dat de nalatenschap naar de langstlevende gaat, dus Jeroen. Nu Jeroen ook overleden is, gaat alles naar zijn familie en blijft haar familie met lege handen achter.

De familie van Michou vond dit onrechtvaardig omdat ze ongeveer gelijk waren overleden. Het druisde in tegen hun rechtsgevoel. Ze besloten hun zaak bij de rechtbank voor te laten komen. De rechtbank oordeelde dat ondanks het eerder overlijden van Michou – de familieleden van haar als erfgenamen moesten worden aangemerkt en niet die van Jeroen die een halfuur later overleed. De rechtbank oordeelde dat het niet redelijk zou zijn dat de familie van Michou niets zou krijgen. De familie van Jeroen was het niet eens met deze uitspraak en ging in hoger beroep bij het gerechtshof.

Wie krijgt gelijk?

Het gerechtshof kwam tot een andere conclusie op 12 mei 2020. Het Hof stelt dat er alleen onder uitzonderlijke omstandigheden afgeweken kan worden van het erfrecht zoals dit in het wetboek staat beschreven. In dit geval vindt het gerechtshof dat het geen uitzonderlijke situatie betreft.  Het pasgetrouwde stel had geen kinderen en had ook geen testament opgesteld. Op het moment dat Michou overleed, was volgens de wet Jeroen haar erfgenaam. Toen niet lang daarna ook hij stierf, werd zijn familie erfgenaam.

Het gerechtshof stelt dat rechtszekerheid een belangrijke rol speelt, omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn op wie de goederen van de nalatenschap zijn overgegaan. Het gerechtshof oordeelt daarom dat het niet onaanvaardbaar is dat het vermogen van Michou terechtkomt bij de erfgenamen van Jeroen. Het vermogen van haar komt dan ook geheel terecht bij de familie van Jeroen. De familie van Michou blijft alsnog met lege handen achter.

Had dit voorkomen kunnen worden?

Ja, dit had voorkomen kunnen worden als Michou een testament had laten opstellen waarin zij had laten opnemen dat haar nalatenschap naar haar familie zou gaan als haar echtgenoot binnen 30 dagen na haar zou overlijden (30 dagen clausule). In theorie is dat een eenvoudige oplossing. De praktijk leert echter dat veel mensen niet als eerste denken aan een testament. ‘Dat overkomt ons niet’ en ‘Dat komt later wel als er kinderen zijn’, zijn daarbij de voornaamste argumenten. Het is verstandig ook als je jong bent en geen kinderen hebt over deze zaken na te denken. Soms zit een ongeluk in een klein hoekje. Zie het als een verzekering. Je hoopt tenslotte bijvoorbeeld dat je huis nooit afbrandt maar als het gebeurt wil je toch goed verzekerd is.