c

Belastingvrij schenken gaat tijdelijk omhoog in 2021

In 2021 extra belastingvrij schenken
In 2021 gaat de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 omhoog. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis.

Vrijstelling schenkbelasting voor kinderen
De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 6.604.

Vrijstelling schenkbelasting voor derden
Voor anderen dan kinderen kan gebruik worden gemaakt van de lagere jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. Deze vrijstelling komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Steun voor ondernemers
Het initiatief tot verhoging van de vrijstellingen wordt ingegeven door de wens om ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. Particuliere geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken, zo is de gedachte.

Let op!
De verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd (los van de inflatiecorrectie voor dat jaar).

Voorbehoud
Dit besluit is nog niet definitief. De Eerste Kamer stemt daarover op 15 december aanstaande.